สินเชื่อเพื่อจัดงานอีเว้นท์ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อเพื่อจัดงานอีเว้นท์

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อเพื่อจัดงานอีเว้นท์


    ได้รับงานจ้างจัดอีเว้นท์ กิจกรรม นิทรรศการ ให้หน่วยงานราชการ หรือ องค์กรเอกชน
    ได้สัญญาจ้างจัด กิจกรรม นิทรรศการ อีเว้นท์ งานประเพณี
    ต้องการสินเชื่อเพื่อจัดอีเว้นท์ กิจกรรม นิทรรศการ ให้สำเร็จสะดวกรวดเร็ว
    แม้บริษัทเปิดใหม่ แต่ทีมงานมีประสบการณ์ ก็ขอสินเชื่อได้
    สมัครสินเชื่อเพื่อจัดงานอีเว้นท์ได้ ตั้งแต่เริ่มยื่นซองประกวดราคา
    ต้องการเงินเพื่อใช้เพิ่มวงเงินหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์
    จัดงานอีเว้นท์ กิจกรรมต่าง ๆ ได้คล่องตัวสะดวกรวดเร็ว
    สามารถสมัครสินเชื่อ หมุนเวียนธุรกิจ ระหว่างรอเบิกเงินจากหน่วยงานราชการได้ด้วย
    หากมีงานจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานราชการ
    สามารถปรึกษา เอส แคปปิตอล เพื่อออกแบบสินเชื่อให้เหมาะกับท่านได้
    ธุจกิจของท่านมีลูกหนี้การค้าฐานะการเงินดี
    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ